Deze pagina is ook beschikbaar in volgende talen: English version version française

Europese Richtlijnen

Euronormen

Auto's moeten voldoen aan strenge milieueisen. De belangrijkste op vlak van emissiebeperking zijn de zogenaamde Euro-normen. Deze Europese limietwaarden beperken de uitstoot van NOx, HC, CO en PM. Sinds de invoering van de eerste norm in 1992, Euro 1, is de uitstoot van deze stoffen met meer dan 80% teruggedrongen. Momenteel moet elke nieuwe wagen die in Europa verkocht wordt, voldoen aan de Euro 5-norm; vanaf september 2015 is dit de Euro 6-norm. Onder invloed van deze normen werden auto's de voorbije jaren steeds schoner. Een nieuwe dieselauto vandaag stoot meer dan 50 keer minder roet uit dan een wagen van voor 1992. Ook voor NOx is er een aanzienlijke daling: -70% sinds Euro 1. Met Euro 6 zal die daling oplopen tot meer dan 90%.

Ook de uitstoot van SO2 is sterk verminderd, sinds de invoering van normen die het zwavelgehalte in brandstof beperken. De uitstoot is met meer dan 80% teruggedrongen.

Voor CO2 bestaat er ondertussen een bindende verordening van de Europese Commissie. Deze stelt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van de verkochte wagens per producent/alliantie niet hoger mag zijn dan 130 g/km in 2015, met een extra reductie van 10 g/km via niet-motorische ingrepen. Tegen 2020 moet men onder de drempel van 95 g/km duiken.

Personenwagens

Euronorm Vanaf (#) Benzine Diesel
CO HC NOx PM PN CO HC+NOx NOx PM PN
Euro 1 1/07/1992 2,72 0,97 - - 2,72 0,97   0,14 -
Euro 2 1/01/1996 2,3 0,5 - - 1 0,7   0,08 -
Euro 3 1/01/2000 2,3 0,2 0,15 - - 0,64 0,56 0,500 0,05 -
Euro 4 1/01/2005 1,0 0,1 0,08 - - 0,5 0,3 0,250 0,025 -
Euro 5a 1/09/2009 1,0 0,1 0,06 0,005* - 0,5 0,23 0,180 0,005 -
Euro 5b 1/09/2011 - - - - - 0,5 0,23 0,180 0,005 6x1011
Euro 6 1/09/2014 1,0 0,1 0,06 0,005* 6x1011* 0,5 0,17 0,080 0,005 6x1011

Alle emissies uigedrukt in g/km, behalve PN (aantal deeltjes per km).

(#) De datum geldt voor nieuwe homologaties, standaard is er een jaar uitstel voor alle nieuwe voertuigen. Enkel bij Euro 5 (a en b) is er een uitstel van 1 jaar en 4 maand.  Andere uitzondering is PN voor Euro 6 benzine, die pas van kracht is vanaf 1/09/2017 voor nieuwe homologaties en vanaf 1/09/2018 voor alle nieuwe voertuigen; in tussentijd wordt die laatste norm (Euro 6 benzines) versoepeld tot 6x1012 deeltjes/km.

(*) enkel voor benzinemotoren met directe injectie (DI). 

 

Lichte bedrijfswagens

Euronorm Vanaf (#) Klasse (°) Benzine Diesel
CO HC NOx PM PN CO HC+NOx NOx PM PN
Euro 1 1/10/1994 I 2,27 0,97 - - 2,72 0,97 - 0,14 -
II 5,17 1,4 - - 5,17 1,4 - 0,19 -
III 6,9 1,7 - - 6,9 1,7 - 0,25 -
Euro 2 1/01/1998 I 2,2 0,5 - - 1 0,6 - 0,1 -
II 4 0,65 - - 1,2 1,1 - 0,15 -
III 5 0,8 - - 1,35 1,3 - 0,2 -
Euro 3 1/01/2001 I 2,3 0,2 0,15 - - 0,64 0,56 0,5 0,05 -
1/01/2002 II 4,17 0,25 0,18 - - 0,8 0,72 0,65 0,07 -
1/01/2002 III 5,22 0,29 0,21 - - 0,95 0,86 0,78 0,1 -
Euro 4 1/01/2005 I 1 0,1 0,08 - - 0,5 0,30 0,25 0,025 -
1/01/2006 II 1,81 0,13 0,1 - - 0,63 0,39 0,33 0,04 -
1/01/2006 III 2,27 0,16 0,11 - - 0,74 0,46 0,39 0,06 -
Euro 5a 1/09/2009 I 1,0 0,1 0,06 0,005* - 0,5 0,230 0,180 0,005 -
1/09/2010 II 1,81 0,13 0,075 0,005* - 0,63 0,295 0,235 0,005 -
1/09/2010 III 2,27 0,16 0,082 0,005* - 0,74 0,350 0,280 0,005 -
Euro 5b 1/09/2011 I - - - - - 0,5 0,230 0,180 0,005 6x1011
1/09/2011 II - - - - - 0,63 0,295 0,235 0,005 6x1011
1/09/2011 III - - - - - 0,74 0,350 0,280 0,005 6x1011
Euro 6 1/09/2014 I 1,0 0,1 0,06 0,005* 6x1011*  0,5 0,170 0,08 0,005 6x1011
1/09/2015 II 1,81 0,13 0,075 0,005* 6x1011* 0,63 0,195 0,105 0,005 6x1011
1/09/2015 III 2,27 0,16 0,082 0,005* 6x1011* 0,74 0,215 0,125 0,005 6x1011

Alle emissies uigedrukt in g/km, behalve PN (aantal deeltjes per km).

(°) - Euro 1 en 2 gewichtsklassen: I < 1250 kg, II: 1250-1700, III: > 1700 kg

    - Euro 3 tem 6 gewichtsklassen: I < 1350 kg, II: 1350-1760 kg; III > 1760 kg

(#) De datum geldt voor nieuwe homologaties, standaard is er een jaar uitstel voor alle nieuwe voertuigen. Enkel bij Euro 5 (a en b) is er een uitstel van 1 jaar en 4 maand. Een andere uitzondering is PN voor Euro 6 benzine, die pas van kracht is vanaf 1/9/2017 voor nieuwe homologaties en vanaf 1/9/2018 voor alle nieuwe voertuigen; in tussentijd wordt die laatste norm (Euro 6 benzines) versoepeld tot 6x1012 deeltjes/km. 

* enkel voor benzinemotoren met directe injectie (PM). 

 

Vrachtwagens

Ook voor zware vrachtwagens bestaan er zeer specifieke Euronormen. Deze vind je terug op de website van Dieselnet.

 

Past Ecoscore in de uitvoering van de Europese 'Clean Vehicles Directive'?

In 2009 lanceerde de Europese Commissie een nieuwe richtlijn (2009/33/EC), ook wel de 'Schone Voertuigen Richtlijn (Clean Vehicles Directive)' genoemd. Deze richtlijn vereist dat vanaf december 2010 bij elke aankoop van wegvoertuigen voor openbare instellingen rekening gehouden wordt met de milieukenmerken ervan. Het gaat hierbij om het energieverbruik, de emissies van CO2 en van de polluenten stikstofoxides (NOx), fijn stof en niet-methaan koolwaterstoffen (NMKWS) over de volledige levensduur van de voertuigen. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van de markt voor schone en zuinige voertuigen, en om de bijdrage van de transportsector tot het milieu-, klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie te verbeteren. De Ecoscore-methodologie, die door de regionale overheden in België gebruikt wordt bij de aankoop van hun voertuigen, past volledig binnen de voorwaarden van de Europese richtlijn. Een lidstaat heeft twee mogelijkheden om aan de richtlijn te voldoen:

  1. gebruikmaken van artikel 5: Door gebruik te maken van Ecoscore als selectiecriterium wordt aan dit artikel voldaan. Ecoscore bevat immers alle emissies die volgens de richtlijn in rekening moeten gebracht worden bij de aankoop van een voertuig. Ook voor zwaar vervoer (vrachtwagens, bussen) kan de Ecoscore toegepast worden (of kan men gebruik maken van de individuele emissies).
  2. gebruikmaken van artikel 6: De Schone Voertuigen Richtlijn beschrijft specifiek hoe de milieu-impact van voertuigen kan berekend worden over hun levensduur. Dit wordt weergegeven als de zogenaamde 'Operational Lifetime Cost' (OLC) van voertuigen. De website www.cleanvehicles.eu werd in december 2010 gelanceerd als een werkingsinstrument onder de Europese richtlijn. Op deze website kan van een hele reeks voertuigen (personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, bussen) de OLC berekend en vergeleken worden. Deze website is niet enkel gericht op overheden, maar op alle individuen die voor de aankoop van een nieuw voertuig de keuze willen maken naar een schoner en zuiniger exemplaar. Deze website bevat bovendien een heleboel algemene informatie over onder meer wetgeving rond schone voertuigen in de EU en de lidstaten. Het gebruik van Ecoscore is te verkiezen boven deze methode (zie de betreffende infopagina). Ook voor zwaar vervoer verdient het de aanbeveling zich te baseren op de individuele emissies (eventueel geaggregeerd op basis van de Ecoscore voor zwaar vervoer) en niet op de OLC.
laatste database update: 15/07/2022 - volgende database update gepland voor: 16/09/2022
administrator login