Deze pagina is ook beschikbaar in volgende talen: English version version française

Hoe berekenen we een Ecoscore als bepaalde data ontbreken?

Om de Ecoscore te berekenen hebben we een heel aantal data nodig (zie infopagina rond data-inzameling). Voor oudere voertuigen ontbreken vaak de emissies van luchtpolluenten (CO, HC, NOx en PM), van geluid en/of van CO2. Onderstaande methode geldt enkel voor personenwagens en lichte vrachtwagens.

Indien er emissiegegevens van luchtpolluenten ontbreken, vullen we ze aan met de waarden uit onderstaande tabel (uitgedrukt in g/km; deze waarden gelden enkel voor personenwagens). Vanaf Euro 1 komen deze perfect overeen met de Euro-emissienormen (zie Europese maatregelen). Let wel, voor NOx van dieselvoertuigen geldt een uitzondering. Voor meer info: http://www.ecoscore.be/nl/info/ecoscore/nox.

Euronorm Vanaf Benzine Diesel
CO HC HC+NOx NOx PM CO HC HC+NOx NOx PM
Euro 0 <1/7/1992 2,72 0,534 0,97 0,437 0 2,72 0,097 0,97 0,873 0,14
Euro 1 1/7/1992 2,72 0,534 0,97 0,437 0 2,72 0,097 0,97 0,873 0,14
Euro 2 1/1/1996 2,2 0,275 0,5 0,225 0 1 0,07 0,7 0,63 0,08
Euro 3 1/1/2000
1/1/2001
2,3 0,2 0,35 0,15 0 0,64 0,06 0,56 0,50 0,05
Euro 4 1/1/2005
1/1/2006
1,0 0,1 0,18 0,08 0 0,5 0,05 0,3 0,25 0,025
Euro 5 1/9/2009
1/1/2011
1,0 0,1 0,16 0,06 0,005 0,5 0,05 0,23 0,18 0,005
Euro 6 1/9/2014
1/9/2015
1,0 0,1 0,16 0,06 0,005 0,5 0,09 0,17 0,08 0,005

De eerste datum geldt voor nieuwe types voertuigen, de tweede datum geldt voor alle nieuwe voertuigen.

Als de geluidsemissies ontbreken gaan we uit van een standaardwaarde van 74 dB(A) voor alle voertuigen met conventionele verbrandingsmotor of gewone hybride (geen 'plug-in') aandrijving. We veronderstellen dat plug-in hybrides en volledig elektrische voertuigen over het algemeen stiller zijn, en dus gaan we voor dit type voertuigen uit van een standaardwaarde van 68 dB(A).

Indien er emissies CO2 ontbreken gebruiken we de standaardwaarden uit onderstaande tabel (uitgedrukt in g/km). Deze werden opgesteld op basis van gemiddelde emissies voor een relevante set voertuigen.

Brandstof Cilinderinhoud Euronorm
6 5 4 3 2 1 0
CO2 emissies uitgedrukt in g/km
Benzine & LPG 0 tot en met 1399cc 117 125 140 150 164 173 175
1400cc tot en met 2000cc 150 159 172 185 200 211 213
hoger dan 2000cc 228 238 247 259 279 295 297
Diesel 0 tot en met 1399cc 98 103 120 116 125 132 133
1400cc tot en met 2000cc 117 125 144 151 163 173 174
hoger dan 2000cc 159 169 201 199 214 226 228
Aardgas 0 tot en met 1399cc 94 100 112 120 131 139 140
1400cc tot en met 2000cc 120 127 138 148 160 169 171
hoger dan 2000cc 182 190 198 207 223 236 238


 

laatste database update: 13/09/2021 - volgende database update gepland voor: 26/11/2021
administrator login