Deze pagina is ook beschikbaar in volgende talen: English version version française

Zijn alle toegekende Ecoscores correct?

Aangezien VITO voor de berekening van de ecoscores van de verschillende voertuigen die beschikbaar zijn op de Belgische markt, volledig afhankelijk is van de gegevens verkregen van enerzijds de FOD Mobiliteit - Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV), en anderzijds FEBIAC, kan VITO niet garanderen dat de weergegeven ecoscore van een voertuig de correcte is. Indien de gegevens niet terug te vinden zijn in het databestand Technicar van FEBIAC, wordt geprobeerd deze gegevens uit het DIV-bestand te verkrijgen. Echter, de kwaliteitscontrole die VITO op de DIV-bestanden uitvoert, kan enkel bepalen of de verkregen emissiewaarden in dezelfde grootte-orde liggen als de limieten van de emissienorm die op dat voertuig van toepassing is. Is dit niet het geval, dan kan van dit voertuig geen ecoscore berekend worden. Nagaan of de via de FOD Mobiliteit - Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) verkregen emissiewaarden de reële emissiewaarden zijn, ligt momenteel niet binnen de mogelijkheden daar dit voor elk individueel voertuig apart bekeken zou moeten worden.

Er zijn in het kader van de hervorming van de FOD Mobiliteit - Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) wijzigingen gepland aan de manier waarop de homologatiegegevens verzameld en bijgehouden worden. Dit heeft ook betrekking op de emissiewaarden, en zou in de toekomst een correcte ecoscore moeten kunnen garanderen.

laatste database update: 12/05/2022 - volgende database update gepland voor: 15/07/2022
administrator login